Βασικές έννοιες της Αναλυτικής Ψυχολογίας

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μεταφράσεις στα Ελληνικά από τα Αγγλικά, ορισμένες βασικές έννοιες της Αναλυτικής Ψυχολογίας από το κλασσικό πλέον Jung Lexicon: A Primer of Terms and Concepts, του αείμνηστου γιουνγκιανού αναλυτή Daryl Sharp, ο οποίος είχε την καλοσύνη να επιτρέψει στην ομάδα μας τη μετάφραση του συγκεκριμένου έργου που είχε τη γενναιδωρία να διακινεί δωρεάν από το εκδοτικό του οίκο Innercity Books.

Τις μεταφράσεις επιμελήθηκαν τα μέλη μας Θοδωρής Δρούλιας και Κωνσταντίνα Καρακαξά.