Μεταβίβαση

Μια συγκεκριμένη περίπτωση προβολής, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον ασυνείδητο, συναισθηματικό δεσμό που εγείρεται στον αναλυόμενο προς τον αναλυτή. 

“Τα ασυνείδητα περιεχόμενα προβάλλονται κατά κανόνα στην αρχή σε συγκεκριμένα πρόσωπα και καταστάσεις. Πολλές προβολές μπορούν τελικά να ενσωματωθούν ξανά στο άτομο εφόσον αναγνωρίσει την υποκειμενική τους προέλευση, άλλες αντιστέκονται στην ενσωμάτωση και, ενώ μπορεί να αποσπαστούν από τα αρχικά τους αντικείμενα, μεταφέρονται έπειτα στον γιατρό. Μεταξύ αυτών των περιεχομένων η σχέση με τον γονέα του αντίθετου φύλου παίζει σημαντικό ρόλο, δηλαδή η σχέση του γιου με τη μητέρα, της κόρης με τον πατέρα, καθώς και αυτή του αδελφού με την αδελφή.”[The Psychology of the Transference, CW 16, παρ. . 357.]

“Μόλις οι προβολές αναγνωριστούν ως τέτοιες, η συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας γνωστής ως μεταβίβαση τελειώνει και αρχίζει το πρόβλημα της ατομικής σχέσης.[The Therapeutic Value of Abreaction», ibid, παρ. 287.]

Η μεταβίβαση μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική, η πρώτη περίπτωση χαρακτηρίζεται από συναισθήματα στοργής και σεβασμού, η δεύτερη από εχθρότητα και αντίσταση.

“Για έναν τύπο ατόμου(νηπιακός-επαναστάτης) μια θετική μεταβίβαση είναι, αρχικά, ένα σημαντικό επίτευγμα με θεραπευτική σημασία, για τον άλλον (τον νηπιακό-υπάκουο) είναι μια επικίνδυνη οπισθοδρόμηση, ένας βολικός τρόπος αποφυγής των καθηκόντων της ζωής. Για τον πρώτο μια αρνητική μεταβίβαση υποδηλώνει αυξημένη ανυπακοή, ως εκ τούτου μια οπισθοδρόμηση και μια υπεκφυγή των καθηκόντων της ζωής, για τον δεύτερο είναι ένα βήμα προς τα εμπρός με θεραπευτική σημασία.” [Some Crucial Points in Psychoanalysis, CW 4, par. 659.]

Ο Jung δεν θεώρησε τη μεταβίβαση απλώς ως προβολή βρεφικών-ερωτικών φαντασιώσεων. Αν και μπορεί να υπάρχουν στην αρχή της ανάλυσης, μπορούν να διαλυθούν μέσω της αναγωγικής μεθόδου. Τότε ο σκοπός της μεταβίβασης γίνεται κύριο θέμα και οδηγός.

“Μια αποκλειστικά σεξουαλική ερμηνεία των ονείρων και των φαντασιώσεων είναι μια συγκλονιστική παραβίαση του ψυχολογικού υλικού του ασθενούς: η βρεφική-σεξουαλική φαντασία δεν είναι σε καμία περίπτωση ολόκληρη η ιστορία, καθώς το υλικό περιέχει επίσης ένα δημιουργικό στοιχείο, σκοπός του οποίου είναι να διαμορφώσει μια διέξοδο από η νεύρωση.”[The Therapeutic Value of Abreaction, CW 16, par. 277.]

Αν και ο Jung έκανε αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με τη θεραπευτική σημασία της μεταβίβασης

— για παράδειγμα:

“Το φαινόμενο της μεταβίβασης είναι ένα αναπόφευκτο χαρακτηριστικό κάθε ενδελεχούς ανάλυσης, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη ο γιατρός να έρθει σε όσο το δυνατόν στενότερη επαφή με τη γραμμή ψυχολογικής ανάπτυξης του ασθενούς.”[Ibid., par. 283.]

“Δεν εργαζόμαστε με τη «μεταβίβαση προς στον αναλυτή», αλλά εναντίον της και παρά το γεγονός της υπαρξής της.” [“Some Crucial Points in Psychoanalysis,” CW 4, par. 601.]

“Η μεταβίβαση είναι πάντα ένα εμπόδιο, δεν είναι ποτέ πλεονέκτημα.”[The Tavistock Lectures, CW 18, par. 349.]

“Η ιατρική θεραπεία της μεταβίβασης δίνει στον ασθενή μια ανεκτίμητη ευκαιρία να αποσύρει τις προβολές του, να επανορθώσει τις απώλειές του και να ενοποιήσει την προσωπικότητά του.” [The Psychology of the Transference, CW 16, par. 420.]

–δεν αμφέβαλλε για τη σημασία της όταν ήταν παρούσα.

“Ο κατάλληλα εκπαιδευμένος αναλυτής μεσολαβεί στην υπερβατική λειτουργία για τον ασθενή, δηλ. τον βοηθά να ενώσει το συνειδητό και το ασυνείδητο και έτσι να καταλήξει σε μια νέα στάση. . . . Ο ασθενής προσκολλάται μέσω της μεταβίβασης στο άτομο που φαίνεται να του υπόσχεται μια ανανέωση της στάσης του, μέσω αυτής αναζητά αυτήν την αλλαγή, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για αυτόν, παρόλο που μπορεί να μην είναι συνειδητό ότι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Για τον ασθενή, επομένως, ο αναλυτής έχει τον χαρακτήρα μιας ουσιώδους φιγούρας απολύτως απαραίτητης για τη ζωή.”[The Transcendent Function, CW 8, par. 146.]

Οτιδήποτε είναι ασυνείδητο στον αναλυόμενο και απαραίτητο για μια υγιή λειτουργία προβάλλεται στον αναλυτή. Αυτό περιλαμβάνει αρχετυπικές εικόνες ολότητας, με αποτέλεσμα ο αναλυτής να παίρνει το ανάστημα μιας μάνα-προσωπικότητας. Το καθήκον του αναλυόμενου είναι τότε να κατανοήσει τέτοιες εικόνες σε υποκειμενικό επίπεδο, με πρωταρχικό στόχο να σχηματιστεί ο εσωτερικός αναλυτής του ίδιου του ασθενούς.

Η ενσυναίσθηση είναι ένα σημαντικό σκόπιμο στοιχείο στη μεταβίβαση. Μέσω της ενσυναίσθησης, ο αναλυόμενος προσπαθεί να μιμηθεί την πιθανώς υγιέστερη στάση του αναλυτή, και έτσι να επιτύχει ένα καλύτερο επίπεδο προσαρμογής.

“Ο ασθενής συνδέεται με τον αναλυτή με δεσμούς στοργής ή αντίστασης και δεν μπορεί να μην ακολουθεί και να μην μιμείται την ψυχική του στάση. Με αυτό το μέσο αισθάνεται την πορεία του (ενσυναίσθηση). Και με την καλύτερη θέληση στον κόσμο και με όλη την τεχνική του ικανότητα, ο αναλυτής δεν μπορεί να το αποτρέψει, γιατί η ενσυναίσθηση λειτουργεί με σιγουριά και ενστικτωδώς παρά τη συνειδητή κρίση.”[Some Crucial Points in Psychoanalysis, CW 4, par. 661].

Ο Jung πίστευε ότι η ανάλυση της μεταβίβασης ήταν εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να επιστρέψει το προβαλλόμενο περιεχόμενο που είναι απαραίτητο για την εξατομίκευση του αναλυόμενου. Ωστόσο, επεσήμανε ότι ακόμη και μετά την απόσυρση των προβολών, παραμένει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό οφείλεται σε έναν ενστικτώδη παράγοντα που έχει λίγες διεξόδους στη σύγχρονη κοινωνία: την kinship libido.

“Όλοι είναι πια ξένοι ανάμεσα σε αγνώστους. Η kinship libido-η οποία θα μπορούσε ακόμα να γεννά ένα ικανοποιητικό αίσθημα ότι ανήκουμε μαζί, όπως για παράδειγμα στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες- έχει στερηθεί εδώ και πολύ καιρό το αντικείμενο της. Όμως, ως ένστικτο, δεν πρέπει να ικανοποιείται από κανένα απλό υποκατάστατο, όπως μια πίστη, ένα κόμμα, ένα έθνος ή ένα κράτος. Θέλει την ανθρώπινη σύνδεση. Αυτός είναι ο πυρήνας ολόκληρου του φαινομένου της μεταβίβασης, και είναι αδύνατο να το αμφισβητήσουμε, γιατί η σχέση με τον εαυτό είναι ταυτόχρονα σχέση με τον συνάνθρωπό μας και κανείς δεν μπορεί να συσχετιστεί με τον τελευταίο μέχρι να σχετιστεί με τον εαυτό του.”[ Η Ψυχολογία της Μεταβίβασης, CW 16, παρ. 445.]

[Πηγή: Jung Lexicon, Daryl Sharp]

Αντιμεταβίβαση

Μια ειδική περίπτωση προβολής, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ασυνείδητη συναισθηματική αντίδραση του αναλυτή στον αναλυόμενο μέσα σε μια θεραπευτική σχέση.

“Η μεταβίβαση έχει σαν αποτέλεσμα την αντιμεταβίβαση από τον αναλυτή όταν προβάλλει ένα περιεχόμενο το οποίο είναι ασυνείδητο αλλά παρόλα αυτά υπάρχει σε αυτόν. Η αντιμεταβίβαση είναι τότε εξίσου χρήσιμη και ουσιαστική ή ακόμα και εμπόδιο, όπως η μεταβίβαση του ασθενούς, ανάλογα με το αν επιδιώκει ή όχι να αναδείξει τον συντονισμό που είναι απαραίτητος για την συνειδητοποίηση ορισμένων ασυνείδητων περιεχομένων. Όπως και η μεταβίβαση, η αντιμεταβίβαση είναι καταναγκαστική, ένας δεσμός που επιβάλλεται, επειδή δημιουργεί μια «μυστικιστική» ή ασυνείδητη ταυτότητα με το αντικείμενο” [General Aspects of Dream Psychology, CW 8, para. 519.]

Μια λειτουργική θεραπευτική σχέση βασίζεται στην υπόθεση ότι ο θεραπευτής δεν είναι τόσο νευρωτικός όσο ο αναλυόμενος. Αν και η μακρά προσωπική ανάλυση είναι η βασική απαίτηση στην εκπαίδευση των αναλυτών, δεν αποτελεί εγγύηση ενάντια στην προβολή.

“Ακόμη και αν ο αναλυτής δεν έχει νεύρωση, αλλά μόνο μια εκτενή ασυνείδητη περιοχή περισσότερο από το συνηθισμένο, αυτό αρκεί για να παραγάγει μια σφαίρα αμοιβαίας ασυνειδητότητας, δηλαδή μια αντιμεταβίβαση. Το φαινόμενο αυτό είναι ένας από τους κύριους επαγγελματικούς κινδύνους της ψυχοθεραπείας. Προκαλεί ψυχικές λοιμώξεις τόσο στον αναλυτή όσο και στον ασθενή και μπορεί να οδηγήσει τη θεραπευτική διαδικασία σε αδράνεια. Αυτή η κατάσταση της ασυνείδητης ταυτότητας είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο ένας αναλυτής μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή του μόνο στο βαθμό που ο ίδιος έχει προχωρήσει και όχι παραπέρα. ” [Appendix, CW 16, para. 545.]

[Πηγή: Jung Lexicon, Daryl Sharp]