Νέα μέλη

Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Αναλυτικής Ψυχολογίας μπορούν να γίνουν ειδικοί ψυχικής υγείας, ψυχολόγοι, ψυχίατροι και κοινωνικοί λειτουργοί με ενεργή άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους στην Ελλάδα και σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, άλλοι ψυχοθεραπευτές, ιατροί κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το email: apply@cgjung.gr. Καλό θα ήταν να επισυναφθεί και ένα βιογραφικό. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ερωτήματα, μπορεί να προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση με κάποιο διαθέσιμο μέλος της Εταιρείας.

Εφόσον τα τυπικά προσόντα του ενδιαφερόμενου το επιτρέπουν προγραμματίζεται συνέντευξη με τουλάχιστον δύο μέλη της Εταιρείας. Να σημειωθεί πως συχνά οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται στα Αγγλικά.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της συνέντευξης είναι θετικό, ο υποψήφιος αποκτά τον τίτλο του δόκιμου μέλους. Το δόκιμο μέλος συμμετέχει σε τρεις εκπαιδευτικές συναντήσεις και σεμινάρια. Στην συνέχεια τα υπάρχοντα μέλη ψηφίζουν υπέρ ή κατά της αποδοχής του ως κανονικού μέλους.

Τα δόκιμα και τα κανονικά μέλη θεωρούνται απλώς μέλη του επίσημου Developing Group και αποκτούν τη δυνατότητα μόνο εφόσον έχουν τα προσόντα να κάνουν αίτηση για το Router Training. Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται αναλυτές, ψυχαναλυτές ή analysts in training. Υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες εκπαιδευτικές συναντήσεις όπως και στις διοικητικές εφόσον αυτό απαιτηθεί. Υποχρεούνται να καταβάλουν τη συνδρομή τους στην Εταιρεία καθώς και το κόστος των εκπαιδεύσεων και εποπτειών. Δεσμεύονται να τηρούν απαρέγκλιτα τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας μας.

Εάν ενδιαφέρεστε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες ή να κάνετε αίτηση για να γίνετε μέλος της Εταιρείας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: apply@cgjung.gr