Λειτουργία

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Αναλυτικής Ψυχολογίας αποτελεί μια συλλογικότητα ειδικών ψυχικής υγείας με στόχο την διευκόλυνση της εκπαίδευσης των μελών της και τη διάδοση της ψυχολογίας του C. G. Jung στους Έλληνες ειδικούς και το γενικό κοινό.

Με βάση τα παραπάνω η Εταιρεία μας:

  • Καθοδηγείται και συνεργάζεται με την ΙΑΑΡ και το εκπαιδευτικό του γραφείο μέσω του συνδετικού προσώπου(Liaison Person)
  • Επικοινωνεί με αναγνωρισμένους και έμπειρους γιουνγκιανούς αναλυτές, από όλο τον κόσμο, για την οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων.
  • Διαμορφώνει ευκαιρίες ομαδικής και ατομικής εποπτείας για τα μέλη- θεραπευτές της(από έμπειρους επόπτες) και διασυνδέει τους ενδιαφερόμενους με αναλυτές ώστε να προχωρήσουν στη προσωπική τους ανάλυση.
  • Διευκολύνει την εκπαίδευση θεραπευτών που ζουν στην Ελλάδα στην Αναλυτική Ψυχολογία για τον τίτλο του Jungian Analyst(IAAP- Individual Member), μέσα από τη διαδικασία του Router Training Program.
  • Εποπτεύει την τήρηση καλών πρακτικών από τα μέλη της καθώς και την τήρηση των κανόνων της δεοντολογίας
  • Τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στην International Association of Analytical Psychology και συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς διεργασίες του οργανισμού.
  • Προσφέρει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Ελλάδας, εύρεσης γιουνγκιανά προσανατολισμένων ψυχοθεραπευτών.
  • Διοργανώνει ανοιχτές στο κοινό εκδηλώσεις(διαλέξεις και σεμινάρια)
  • Υλοποιεί δράσεις(πχ εκδόσεις) που στοχεύουν στον εμπλουτισμό και διάχυση της θεωρίας της Αναλυτικής Ψυχολογίας στον Ελληνικό χώρο.